Forretningsbetingelser

>>Rydning

I alle rum hvor der skal behandles gulve, skal gulvene være ryddet.

>>Afdækning

Indbogenstande som ikke lader sig flytte samt tilstødende lokaler bør afdækkes støvtæt (kundens ansvar).

>>Tekniske installationer

Ledninger, kabler og rør skal fjernes fra gulvet eller demonteres. I modsat fald er gulvfirmaet uden ansvar ved brud eller beskadigelse.

>>Fjernelse af lister, søm m.m.

Fejelister, skinner, gulvbelægninger/-plader, rosetter, søm og stifter skal fjernes fra gulvoverfladen. Søm skal være dykket min. 2 mm. Dette kan tilbydes af gulvfirmaet mod betaling.

>>Støvpartikler og urenheder i overfladen

Efter endt afslibning og efterbehandling kan der forekomme mindre støvpartikler i overfladen. Endvidere kan der forekomme urenheder i overfladebehandlingen som følge af snavs i rillerne mellem gulvbrædderne. Gulvfirmaet er uden ansvar for dette.

>>El

Elinstallationen skal være autoriseret og der skal være fri adgang til min. 220v/13A (gerne 13A) i brugbare stikkontakter i de berørte lokaler. Evt. assistance fra elektriker/elværk er på kundens regning.

>>Rumtemperatur

I 3 dage inden gulvbehandlingen skal der være min. 19 C rumtemperatur.

>>Støv-, støj- og lugtgener

Støv-, støj- og lugtgener må i et vist omfang forventes. Ved slibning af trapper og gulve med spartelmasse må støv i et større omfang forventes. Mindre mængder meget fint støv vil der altid komme.

>>Vægge, fodpaneler og sokler

Ved gulvafslibning og overfladebehandling, kan der forekomme småskader (småridser, olie-/lak-/ludstrint) på vægge, træværk og paneler. I fald der skal males, anbefales det, at sidste gang maling foretages efter afslibningen og efterbehandlingen.

>>Affald

Affald fra arbejdet opsamles i sorte sække af gulvfirmaet og placeres i de af kunden anviste affaldsbeholdere i forbindelse med adressen. Affald kan dog fjernes af gulvfirmaet mod separat betaling.

>>Gulvets beskaffenhed

Hvis der er voks, polish, harpiks e. lign. vil gulvet ”tørre uens op” eller skille. Dette er gulvfirmaet uden ansvar for.

>>Force Majeur mm.

Arbejds- og kontrahentforpligtelsen kan videregives til tredje mand eller en underentreprenør, som selv forestår fakturering direkte med kunde. Endvidere kan en aftale annulleres, såfremt gulvets beskaffenhed o.l. ikke gør arbejdet muligt indenfor de aftalte rammer. En aftale kan udskydes eller annulleres såfremt der forekommer: kapacitetsmangel, pludselig sygdom, dårligt vejr, force majeur eller ligende.

>>Afleveringsforretning

Efter arbejdets færdiggørelse foregår der, om muligt, en afleveringsforretning hvor det udførte arbejde gennemgås af begge parter. Såfremt ikke andet er aftalt i ordrebekræftelsen, modtager gulvfirmaet betaling for udført arbejde ved afleveringsforretningen eller umiddelbart herefter. Andre betalingsbetingelser kan aftales.

>>Betaling

Ved et beløb på over kr. 10.000 excl. moms, kan det aftales, at betalingen deles op af 2 gange.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.